سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و من
علی شاهنظری – استادیار گروه مهندسی اب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

انتقال مدیریت ابیاری یک حرکت جهانی است که دارای جنبه ها و نتایح متفاوت می باشد. انتقال مدیریت آبیاری را می توان به صورت کاهش نقش دولت و در عوض توسعه نقش مصرف کنندگان اب و سایر نهادهای محلی در امر مدیریت ابیاری تعریف نمود. این امر سبب توسعه نقش مصرف کنندگان آب در بهره برداری و نگهداری شبکه ها و کاهش نقش موسسات دولتی در عملیات روزمره ی بهره برداری می شود و ممکن است نوع وظایف واگذاری و نحوه گسترش آن در سیستمهای مختلف در یک کشور متفاوت باشد. در پروژه جامع آب و خاک البرز AILWMP که بطور مشترک توسط دولت ایران و بانک جهانی در استان مازندران انجام می شود ، مشارکت ذینفعان در پروژه بصورت تشکیل تشکل های اب بران در نظر گرفته شده است تا نظرات آنان در طراحی ها ، نحوه تقسیم اب و مدیریت ان در پروژه لحاظ شود و در نهایت بهره برداری و نگهداری شبکه به تشکل ها واگذار گردد. در این مقاله به بررسی مراحل و شیوه انتقال مدیریت آبیاری در پروژه مذکور پرداخته شد.