سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید غلامی – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی کرمی خانیکی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و شرکت جهاد تحقیقات

چکیده:

مصب ، منطقه ای از فعل و انفعالات بین آب شور و شیرین و مسیر ناوبری در مناطق ساحلی می باشد. لذا داشتن شناخت دقیق از الگوی جریانات و انتقال رسوب حاکم بر منطقه بسیار حائز اهمیت است. انتقال رسوب در مصب ها تا حد زیادی به وسیله امواج، جریان های کرانه ای ناشی ازامواج و جزرومد تعیین می شود. اهمیت موضاعات فوق باعث شد تا در تحقیق حاضر به بررسی اثر امواج بر الگوی جریانات و انتقال رسوب در ۲PF نوع خاصی از مصب ها که تحت عنوان ورودی ۳ P 3PF مشهور هستند، پرداخته شود. بدین منظور ابتدا حوضچه موردنظر در نرم افزار مایک ۲۱۴ P طراحی شد. سپس اثر جهت و ارتفاع موج بر روی الگوی جریان و انتقال رسوب بررسی شد. برای تعیین اثر ارتفاع امواج بر الگوی جریانات و انتقال رسوب در ورودی ها، امواجی با ارتفاع های متفاوت، پریود و جهت یکسان به ورودی تابانیده شد. همچنین بمنظور بررسی اثر جهت امواج برالگوی جریانات و انتقال رسوب در ورودی ها، امواجی با جهت های متفاوت، ارتفاع و پریود یکسان به ورودی تابانیده شد و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر مبنای نتایج بدست آمده، در اثر تاباندن این امواج به دهانه ورودی، ۲ جریان گردابی قبل از دهانه و ۲ جریان گردابی بعد از دهانه ورودی تشکیل می شود که این جریانات گردابی رسوبات را در دهانه ورودی بدام انداخته و باعث تجمع رسوبات در کنار ه های دهانه ورودی می شوند. سپس این رسوبات توسط جریاناتی که در خود دهانه ورودی وجود دارند به قبل و بعد از دهانه انتقال یافته و باعث تشکیل دلتای جزری و مدی می شوند