سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فیروزه بخشنده – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دریا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیق
علی کرمی خانیکی – استادیار – مرکز تحقیقات جهاد آب و آبخیزداری
کامران لاری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
علیرضا بهمن زادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دریا- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی

چکیده:

الگوی جریان و انتقال رسوب در مصبها یکی از پیچیده ترین فرآیندهای ساحلی موثر بر مورفولوژی خط ساحل می باشد. جریان کرانه ای، جزر و مد و امواج عوامل مختلفی هستند که بر پدیده انتقال رسوب و مورفولوژی مصبها تاثیر گذارند. در این مقاله، تاثیر جریان کرانه ای بر انتقال رسوب و شکل عوارض رسوبی در مصبها به کمک مدلسازی عددی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور محل اتصال یک خلیج کوچک به دریای آزاد توسط نرم افزار مایک ۲۱ مطالعه شده است. در این تحقیق مدل مورد نظر تحت شرایط مختلف جریان کرانه ای (با سرعتهای ۰٫۴ و ۰٫۸ و ۱ متر بر ثانیه ) اجرا گردید. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که نفوذ جریان کرانه ای بصورت ایجاد یک گردابه در محل مصب به داخل خلیج صورت می گیرد. شعاع این گردابه با افزایش سرعت کرانه ای، افزایش می یابد.