سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

غلامرضا جلالی – دکتری سازمان پدافند غیرعامل
محمد حمزه – کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی مالک اشتر) تهران(

چکیده:

بطورکلی حمل و نقل به عنوان یک شریان حیاتی درمواقع بروز انواع بحران ها جایگاهی مهم و ویژه را دارا می باشد دراین میان شبکه ی معابر نسبت به دیگر ابزارهای ارتباطی نقشی برجسته تر داشته و عاملی تعیین کننده درکاهش آسیب پذیری ها می باشد مواردی همچون امداد و نجات و تخلیه فوری که درقالب مفهوم جمع تر پشتیبانی لجستیک مطرح می باشند از وظایف اصلی این بخش درمواقع بروز بحران اعم از بحران های ناشی از مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی و یا بعد ا زآن است لذا دراین مقاله به بررسی انواع الگوهای مختلف شبکه حمل و نقل درون شهری پرداخته شده و به نقاط قوت و ضعف هریک از این الگوها دربرابر نیازهای بوجود آمده ناشی از بروز بحرانهای شهری پرداخته شده است برای این منظور ضمن مروری جامع برمطالب موجود پیرامون انواع الگوهایحمل و نقل شهری و استخراج پنج الگو سوالاتی که متناسب با نیازهای زمان بحران و نشانگر میزان کارایی هریک از الگوها دربرابر این نیازها باشد طرح گردید.