سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیر حسین مشکوتی – استادیار گروه هواشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
عباس رنجبر سعادت آبادی – سرپرست مرکز ملی خشکسالی کشور
مرضیه سی سی پور – ،دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

شناخت پدیدههای آب وهوایی از مهمترین راهکار کاهش خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی است.گردوغبار یکی از این پدیده ها است.استان هرمزگان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی همواره در معرض گردوغبار بوده است.اما طی سالیان اخیر فراوانی و شدت این پدیده افزایش قابل توجهی یافته است.با توجه به نقش شرایط سینوپتیکی وگردش همدیدی در فراوانی پدیده گردوغبار می توان با تعیین الگوی همدیدی در زمان گرد وغبار،وقوع این پدیده را پیش بینی کرد.در این پژوهش سعی شده الگوهای سینوپتیکی گرد وغبار درفصول مختلف در استان تعیین گردد،نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده فراوانی گردوغبار در نیمه غربی استان و در فصل تابستان بیشتر بوده است.در این بررسی ۵ الگوی سینوپتیکی گردوغباری در فصول مختلف در استان بدست آمده که سامانه کم فشار حرارتی عربستان و پرارتفاع جنب حاره ای بیشترین تاثیردر وقوع پدیده گرد وغبار داشته اند که با توجه به تصاویرماهواره ای عمده کانونهای گردوغباری در کشور عراق شناسایی گردیده است.