سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۴۰

نویسنده(ها):

بهروز پروانه – استاد گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
هنگامه شیرانوند – کارشناس تحقیقات هواشناسی استان لرستان
فاطمه درگاهیان – کارشناس تحقیقات هواشناسی استان لرستان

چکیده:

ریزش برف سنگین طی دوره سرد سال باعث بروز مشکلات و خسارات زیادی می شود وسعت خسارات ناشی از ریزش برف های سنگین در بخشهای مختلف از جمله تخریب ساختمان ها تاسیسات و ایجاداختلال در بخشهایی نظیر حمل و نقل توزیع سوخت و انرژی فعالیت های بخش صنعتی و کشاورزی و … را در بردارد با مطالعه رفتار و عملکردهای گذشته سیستمهای اقلیمی حاکم درهر منطقه می توان از جنبه مثبت عناصر آب و هوایی یک منطقه سود جست و از مضرات ان دوری کرد و یا در مقابل آن عکس العمل منطقی نشان داد در این پژوهش الگوهای سینوپتیکی ماهانه بارشهای برف سنگین درنواحی غرب ایران شناسایی و ارائه شده است دراین مطالعه در هر ماه روزهایی را که حداقل ۱۵ سانتی متر برف طی ۲۴ ساعت داشتند و ریزش برف در سطح فراگیری گزارش شده بود به عنوان روز با ریزش برف سنگین انتخاب شد. سپس به منظور شناسایی و طبقه بندی الگویهای گردشی مربوط به روزهای فوق داده های روزانه مربوط به تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال و فشارتراز سطح دریا این روزها از مرکز داده های NCEP تهیه گردید.