سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی تخلیه جزئی در تجهیزات الکتریکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی شمسی – شرکت توزیع ایران ترانسفو زنگان
سیدهادی حسینی – دانشگاه زنجان
سیدوحید سیدقیاسی – شرکت توزیع ایران ترانسفو زنگان

چکیده:

با اندازهگیری تخلیه جزئی میتوان شدت، نوع و سختی عیوب عایقی را برآورد کرده و به تشخیص میزان سلامت سیستم عایقی تجهیزات فشار قوی پرداخت. آشکارسازی الکتریکی تخلیه جزئی به دلیل قابلیتهای زیاد و مفید آن امروزه به عنوان پرکاربردترین روش اندازهگیری تخلیه جزئی مطرح است. در این مقاله پس از آشکارسازی تخلیه جزئی، با یک دستگاه باند پهن که به سیستمهای نمایشدیجیتال مجهز است، تخلیه جزئی اندازهگیری میشود. اطلاعات بدستآمده شامل سه پارامتر، بار ظاهری، فاز وقوع نسبت به ولتاژ اعمالی وتعداد هر تک پالس PD میباشد.در ادامه جهت تشخیص عیب، به کمک آرایش دو الکترودی اقدام به تولید عیوب مصنوعی PD از نوع کرونا، تخلیه سطحی و تخلیه در حبابهای داخل رزین شده و اطلاعات حاصله ثبت گردید. درادامه الگویهای گرافیکی پرکاربرد از سه نوع عیب معرفی میگردد