سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

منا اسفندیاری – کارشناس ارشد هواشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در تحقیق حاضر به بررسی حداکثر بارش ۲۴ ساعته استان همدان در دو مقیاس ماهانه و سالانه پرداخته شده است. آمار حداکثر بارش ۲۴ ساعته از ۲۳ ایستگاه در سطح استان همدان و در طی دوره سی ساله (۱۹۷۶-۲۰۰۵) جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل این پارامترها به روش گمبل در دوره بازگشت های ۲ ،۵ ،۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ساله و سپس پهنه بندی آن ها در کل سطح استان به روش کریجینگ، نشان داد که بالاترین مقدار حداکثر بارش ۲۴ ساعته سالانه در استان همدان در بخش غربی، مرکزی و مرکزی متمایل به جنوب شرق دیده می شود. بررسی این پارامتر در مقیاس ماهانه نشان می دهد که در ماه های ژانویه، فوریه، مارس و آوریل، الگوهایبدست آمده بسیار به هم نزدیک بوده و در عین حال به الگوی حداکثر بارش ۲۴ ساعته سالانه شبیه است. اما با ورود به ماه می (اردیبهشت) یا به عبارتی ماه های خشک سال، الگوهای بدست آمده، شکل متفاوتی را به خود می گیرند