سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی چشم انداز ۱۴۰۴ و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد علوی – استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، مرکز فاوا
یوسف رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، مرکز فاوا، مرکز فجر
رضا کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، مرکز تحقیقات علم و فناوری الکترونیک و رادار فجر، مرکز رمز وامنیت فتح

چکیده:

در این مقاله به بررسی چند تا از الگوریتم های تخمین جهت ورود سیگنال همچون MVDR و MUSIC, Bartlett , Linear Prediction میپردازیم. ما شرح , مقایسه , اجرا , تحلیل رزولوشن این الگوریتم ها را بیان می کنیم. حساسیت به آشفتگی های مختلف و اثر پارامترهای مربوط بهطراحی آرایه سنسور همانند تعداد آرایه و فاصله شان مورد بررسی قرار می گیرند. این آنالیز بر اساس آرایه های خطی و محاسبه تابع طیف تصادفیالگوریتم های تخمین است. برای شبیه سازی الگوریتم ها از متلب استفاده می کنیم.