سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد مقدم منش – دانشجوی کارشناسی برق الکترونیک
اکبر رحیمی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

دراین مقاله به بررسی الگوریتم های فشرده سازی به کاررفته در استاندارد جهانی MPEG پرداخته شدها ست برای فشرده سازی سیگنال ویدئو می توان از حذف زوائد مکانی و زمانی استفاده کرد برای حذف زوائد مکانی از تبدیل DCT که مورد تایید استاندارد MPEG می باشد استفاده می کنیم تراکم انرژی حول مولفه صفر و حذف همبستگی مکانی مزیت DCT میب اشد بسیاری از مولفه های فرکانس بالا پس از کوانتیزاسیون به صفر تبدیل می شوند در نتیجه برای ارسال نشدن صفرها و افزایش میزان فشرده سازی از روش Zonal Samplong استفاده می گردد زوائد زمانی در دو فریم مجاور به دلیل تغییرات محدود بین فریمی است برای حذف زوائد زمانی از تخمین حرکت و جبران سازی حرکت استفاده می شود.