سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید عنایتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم فزار کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی لامرد
حسین عنایتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم فزار کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی لامرد

چکیده:

باتوجه به گسترش روزافزون استفاده ازمنابع اطلاعاتی و به موازات آن نفوذبه این منابع توسط افراد غیرمجاز امنیت منابع اطلاعاتی به چالشی بزرگ درسراسر جهان بدل گردیده است امروزه برای جلوگیری ازسواستفاده ازداده ها شیوه های مختلف رمزنگاری استفاده میشود شیوه های رمزنگاری بطور کلی به دودسته الگوریتم های رمزگذاری متقارن و نامتقارن تقسیم میشوند دراین مقاله الگوریتم های رمزنگاری به عنوان روشی موثر درحفظ امنیت اطلاعات مورد بررسی قرارگرفته وهمچنین خصوصیات یک کلید رمزمناسب اورده شده است درادامه مهمترین الگوریتم های رمزنگاری متقارن و نامتقارن شرح داده شده و محاسن ومعایب هرکدام بررسی گردیده است درنهایت رمزنگاری ترکیبی به عنوان روشی موثردرحفظ امنیت داده ها پیشنهاد میگردد