سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه غلامی – موسسه اموزش عالی روزبهان
مهدی گلسرخ تبارامیری – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاداسلامی واحدبابل بابل ایران

چکیده:

یکی ازراهکارها جهت افزایش کارایی انرژی استفاده ازخوشه بندی درشبکه است الگوریتم های خوشه بندی میتواند براساس معیارهای متفاوتی دسته بندی شود ازجمله این دسته بندی میتواند تقسیم بندی الگوریتم های خوشه بندی به روشهای توزیع شده و متمرکز باشد زمانی که شبکه حسگربی سیم دارای تعدادزیادی ازگره ها باشد روش توزیع شده نسبت به روش متمرکز رایج است چون درروش متمرکز ایستگاه اصلی باید سرخوشه ها را انتخاب کند و زمانی که تعدادگره ها زیاد یابد سربار زیاد میشود درنتیجه این روش کارانیست بیشتر الگوریتم های خوشه بندی ازروش توزیع شده استفاده می کنند