سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شمس الدین آخوندزاده – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ا
امیرحسین حسنیه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه
محمدرضا مشایخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه

چکیده:

میراگر جرم تنظیم شدهTMD) وسیله ایست که از آن برای کنترل پاسخ های یک سازه (مانند پل، آنتن ، ساختمان های بلند و …) در برابرارتعاشات استفاده میشود و برای افزایش کارآیی در محلی نصب میگردد که حداکثر ارتعاش را داشته باشد.در این مقاله میزان تاثیر استفاده از میراگر جرمی تنظیم شده با مد اول در حالت های فعال و غیر فعال ، در بهبود پاسخ لرزه ای دو سازه ۸ و ۱۰ طبقه مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل مورد بررسی جرم هر طبقه در ارتفاع سقف به صورت متمرکز فرض شده و مکان میراگر در طبقه آخر است. نتایج حاصل از انجام تحلیل تاریخچه زمانی با ۷ رکورد زلزله همپایه شده، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان میدهند که TMD در کاهش پاسخ سازه ها موثر است و میزان تاثیر کنترل در حالت فعال بیشتر بوده است. در انتها در مورد اثر انتخاب رکورد در این نتیجه گیری توضیح داده شده است