سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی بابایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
ابراهیم ثنایی – استادیار دانشگاه علم و صنعت – دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

در این مقاله نتایج بررسی کاربرد روش بهینه سازی ترکیبی HAG را در طراحی بهینه کابل‌های فولادی مهار بندی شده ارائه می‌دهد. در مقاله پس از مرور ادبیات تنبیه روش بهینه سازی تشکیل شده است. سپس بهینه‌سازی یک کاپ مهار بندی شده با در نظر گرفتن تعدادی مهار بندی مشخص و منظم با استفاده از روش ارائه شده بررسی شده است . نتایج حاصل به صورت نمودارهای مختلف برای نمونه وفور مطالعه ارائه شده است . سطح مقطع تیرها، ستون‌ها و مهارت‌ها به عنوان متغیرهای تراضی در نظر گرفته شده است و مقدار بهینه آن‌ها به‌دست‌آمده حدید. متغیرهای گسست مقدار از جدول مقاطع AISCبرای متغیرهای طراحی در نظر گرفته شده است .ستاد هدف بهینه سازی شامل توپولوژی بهار بندها، وزن فاز وجب جای حداکثر در فرایند بهینه‌سازی نظر گرفته شده‌اند. در بررسی موازنه وزنی و جابجایی با استفاده از روش جمع وزنی توابع هدف مسئله بهینه‌سازی چند هدف به مسئله بهینه‌سازی یک هدف تبدیل شده است. سه جبهه جداگانه و مستقل، جبه پاراتو برای دو تا به اهداف ارائه شده‌اند که شامل که به وزن – جابجایی ، توپولوژی – وزن و توپولوژی جابه‌جایی می‌باشند . براساس نتایج به‌دست‌آمده برای نمونه مورد مطالعه بهترین و بدترین جواب‌های بریل دارای شباهت زیادی می‌باشد . که این نتایج بسیار جالب بود و نشاندهنده کارایی و مؤثر بودن روش HAGمی‌باشند.