سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید بیداریان – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
سیمین تازیکه – باشگاه پژوهشگران جوان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

در میان فناوری های تولید انرژی ،پیل سوختی بهترین گزینه برای تولید انرژی سبز در آینده است .مهمترین و رایج ترین پیل سوختی پلیمری با غشای تبادل پروتون می باشد.طراحی الکترود ها برای پیل سوختی پلیمری – الکترولیتی- غشایی PEMFC) یک بخش حساس و بسیار مهم در مسیر ارتقاع این نوع پیل سوختی می با شد که در دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی الکترود های نفوذ گاز متخلخل از چندین لایه کربن سیاه پیوند داده شده به پلیمر آبگریز که حاوی گروههای عاملی مختلف است ساخته می شود.ساختار الکترود چند لایه شامل لایه نفوذ گازی GDL) و لایه فعال کاتالیستی است .در این مقاله مروری بر کارهایی که اخیراً در زمینه توسعه الکترود پیل سوختی و بخش های مختلف آن صورت گرفته ،انجام شده است