سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم ابریشم کار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان گروه شیمی اهواز
اعظم یزدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

هدف ازاین تحقیق کاربرد نانوزئولیت سنتز شده ی ZSM-5 در ساختار الکترود و تهیه الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده ی زئولیتی می باشد به منظور تهیه این الکترودها یونهای نیکل بوسیله مکانیزم تعویض یون در پیکره نانوزئولیت ZSM-5 تثبیت گردید و سپس رفتار الکتروشیمیایی الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده به چند صورت ZSM-5CPE,Ni/ZSM-5CPE,NiZSM-5CPE,Ni/NiZSM-5CPE و الکترود خمیر کربن اصلاح نشده ی CPE توسط روش ولتامتری چرخه ای مورد مطالعه قرارگرفتند. نتایج نشان میدهند که الکترود خمیر کربن اصلاح شده Ni/NiZSM-5CPE بهترین الکترود جهت اکسیداسیون اتانول در محیط قلیایی می باشد اثر پارامترهایی چون مقدار زئولیت زمان شناورسازی الکترود درمحلول ۱M نیکل کلرید و سرعت روبش پتانسیل بهینه گردید.روش کرونوآمپرومترینیز مطالعه شدو ثابت سرعت واکنش اکسیداسیون اتانول با توجه به رابطه کوترل ۱/۲۳×۱۰ ۶cm2s-1mol-1 محاسبه گردید.