سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدمهدی مختاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید
مجید محمودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

چکیده:

سارکوسیس یکی از شایع ترین انگلها در چهارپایان اهلی است که در برخی میزبانان مثل گاو و گوسفند سبب الودگی بسیار شدید می شود در برخی گونه های حیوانات سبب کاهش وزن بی اشتهایی ، تب ، کم خونی و ضعف عضلانی می شود انسان معمولا با خوردن گوشت نیمه پخته یا خام گاو الوده می شود در این مطالعه ۴۰۰ لاشه گاو کشتار شده د رکشتارگاه شهرستان اقلید در سال ۱۳۸۹ مورد بررسی قرارگرفت و اندامهای مختلف مانند قلب، مری، دیافراگم، کتف و ران از نظر وجود کیست ماکروسکپی مورد بررسی قرارگرفتند و سپس نمونه های عضلات گرفته شده در ازمایشگاه برای تهیه گسترش قطعات را برروی لام فشرده تا شیرابه آن برروی لام قرارگیرد لام را خشک و با اتانول تثبیت می کنیم سپس به وسیله رنگ گیسما آن را رنگ امیزی می کنیم لامهای تهیه شده را از نظر وجود کیستهای میکروسکوپیک انگل سارکوسیست توسط میکروسکوپ بررسی و نتایج به دست امده را با استفاده از ازمون مربع کای و ارتباط بین میزان الودگی این تک یاخته و عواملی مانند سن جنس فصل نژادو موقعیت تشریحی عضلات مورد تجزیه و تحلیل اماری قرارگرفتند.