سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته قادری – کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست همدان
مینو نافع – کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست همدان
مرضیه هاشمی – کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست همدان
مهدی ریاحی خرم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

منابع آب کره زمین هر روز توسط آلاینده های مختلف آلوده می شوند . یکی از آلاینده های مهم ، آبهای زیرزمینی (PAHs) می باشند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی حضور (PAHs) در آب چاههای مجاور جایگا های سوخت در سطح شهر همدان می باشد. روش تحقیق : به منظور انجام این تحقیق ؛ آب چاه ۱۳ جایگاه سوخت در سطح شهر همدان طی چهار ماه از فروردین تا تیر ماه در سال ۱۳۸۹ مورد نمونه برداری قرار گرفت . پس از مراحل استخراج و آماده سازی ، نمونه های تغلیظ شده از ستون کروماتو گرافی گازی عبور داده شده و بر این اساس اندازه گیری کیفی ترکیبات PAHs به وسیله GC صورت گرفت. یافته ها : نتیج کروماتوگرام های بدست آمده نشان داد کیفیت آب چاه ها در فاصله زمانی این تحقیق در محدوده مجاز بود و میزان ۱۶ ترکیب PAHs اندازه گیری شده در نمونه ها ، از حد مجاز تعریف شده در استاندارد ملی ایران ۱۰۵۳ ، سازمان بهداشت جهانی WHO و توصیه های USEPA برای آب آشامیدنی بالاتر نبود. نتیجه گیری : با توجه به نتایج بدست آمده ؛ لازم است کنترل و نظارت توسط ارگان های مسئول در این زمینه اتخاذ گردیده و نیز اجرای برنامه های آموزشی همراه با توصیه های لازم به منظور بهبود سطح خدمات ، مدیریت و کنترل آلودگی ها صورت گیرد.