سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدجواد آخوندیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، گرایش مالی، دانشکده مدیریت د
سیدمحمدباقر زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش کسب و کار الکترونی
سیده فاطمه نورانی پهنهکلایی – دانش آموخته کارشناسی بازرگانی، همکار پژوهشی، دانشکده مدیریت دانشگاه

چکیده:

جهاد اقتصادی، یعنی مبارزه اقتصادی؛ مبارزه ای که به عزت ملت ایران و حرکت به سوی رشد، توسعه و تعالی در ابعاد مختلف اقتصادی منجر شود. در هر مبارزه ای ضرورت دارد که هدف، حوزه و حریف مبارزه تعیین و شناخته شود. انگیزه هر مبارزه یا دفاع از وضع موجود است، یا کسب قلمرو های جدید؛ حالت اول آن جهاد دفاعی و حالت دوم جهاد ابتدایی است. عصر حاضر، بین المللی » مقطعی است که جهانی شدن به عنوان یکی از ویژگی های بارز آن محسوب می شود. این پدیده با مفاهیمی مانندو … همراه شده است. باید در نظر گرفت که دگرگونی های ناشی از جهانی شدن در « جهان گستری » ،« آزادسازی » ،« شدن همه ی مصادیق آن، از جمله بعد اقتصادی، پیامدهایی در برخواهد داشت و اینکه این پیامدها تا چه اندازه آثار مثبت و یا نتایج منفی دارند، عمدتاً به سیاست هایی بستگی دارد که در رابطه با جهانی شدن و در مواجهه با آن اختیار می شود. در این راستاباید توجه داشت که بازارهای جهانی و منطقه ای، قلمرو فعالیت در زمینه ی اقتصاد جهانی به شمار می آیند؛ لذا جهاد اقتصادی در این زمینه، مبارزه برای حضور مستمر و پایدار، همچنین کسب سهم منصفانه در این بازارها است. هدف از این مقاله بحث و بررسی پیرامون راهبردهای جهاد اقتصادی در رویارویی با اقتصاد جهانی و چگونگی تعامل در این عرصه، در جهت رشد و شکوفایی پایدار اقتصاد ملی می باشد. در این مقاله که برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای بهره گرفته شده است، روش تحقیق، تحلیل محتوا می باشد.