سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا حجتی – کارشناسی ارشد مدیریت بیمه و مدیرامور نمآیندگان شرکت بیمه آسیا
الهام سادات صبورابوانی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

بسیاری از اقتصاددانان متخصصان و آینده نگرها براین عقیده اند که درسالهای اخیر انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته شدها ست و بسیاری از جنبه های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است سرعت این تحول آنقدرزیاد است که هنوز بشر به عنوان مبدع آن نتوانسته ارکان مختلف حیاتش را به این تغییر شگرف هماهنگ سازد یکی از ابعاد این تحول تغییرات عمیقی است که درروابط اقتصادی بین افراد شرکت ها و دولت ها به وجود آمدها ست مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر شرکت ها با یکدیگر و افرادبا شرکت ها ودولت ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتا مبتنی بر مبادله برمبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستمهای مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی درحرکت است تجارت الکترونیکی بهدلیل سرعت کارایی کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت های زودگذر عرصه جدیدی را دررقابت گشوده است تا آنجا که گفته می شود عقب افتادن ازاین سیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن درعرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکت ها محدود می گردید درحال ورود به عصر جدیدی استکه درآن تعداد زیادی از اشخاص گمنام و مصرف کنندگان درشبکه حضور دارند.