سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمزه احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی،دانشگاه پیام
هوشمند عطائی – استادیار گروه جغرافیا ،دانشگاه پیام نور
فرشاد صفر پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی،دانشگاه یزد

چکیده:

دراین تحقیق داده های هواشناسی ایستگاه سینوپتیک ایلام و سرابله بصورت روزانه و ماهانه و سالانه از سازمان هواشناسی کشور دریافت و سپس همگنی داده ها با ازمون ران تست بررسی شده است تجزیه و تحلیل داده ها با روش پاپاداکیس و شاخص GDD درمحیط نرم افزارهای اماری EXCEL,SPSS انجام گرفته است طبق روش پاپاداکیس از نظر شرایط دمای تابستانی منطقه در طبقه پنبه قرار دارند با توجه به شرایط دمای زمستانی منطقه در طبقه جو دوسر قرار دارد از نظر رژیم حرارتی در گروه بری و از نظر رژیم رطوبتی در گروه مدیترانه قرار دارد از لحاظ اگروکلیمایی کشت سیب زمینی براساس روش GDD مجموع درجه حرارت های موثر و براساس استانه های دمایی مراحل فنولوژیک گیاه سیب زمینی بررسی شده است که براساس آن تقویم اقلیمی در منطقه بصورت تاریخ کشت محصول در اواسط اسفندماه و برداشت آن اواخر تیر و اوایل مرداد می باشد