سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدکاظم حاجیان – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
ویکتوریا عزتیان – استادمدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سیروس شفقی – استادمدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

در صنعت گردشگری علاوه بر عوامل فرهنگی اجتماعی و سیاسی عوامل محیط بیعی نیز نقش مهمی را در توسعه گردشگری و همچنین جذب گردشگر ایفا می کنند درواقع گردشگر از یک فضای جغرافیایی استفاده می کند که این فضا دارای یک ساختار فیزیکی و طبیعی شامل عوامل زیست شناسی و طبیعی اقلیم زمین شناسی و توپوگرافی و جامعه گیاهی و جانوری و همچنین برخی از عواملی که به وسیله فعالیت انسان ها به وجود آمده اهست می شود روش تحقیق اسنادی کتابخانها ی میدانی تحلیلی و توصیفی می باشد روش تحقیق دراین مقاله با استفاده از داده های ۲۰ ساله ایستگاه های هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد میانگین دمای خشک حداقل و حداکثر دما میانگین و حداقل و حداکثر رطوبت نسبی بارندگی تابش و باد شاخص اقلیم گردشگری محاسبه گردید و با رسم نقشه های پهنه بندی استان مشخص گردید که ماه اردیبهشت و خرداد و تیر و مرداد و شهریور دربخشهایی از استان شرایط ایده آل گردشگری حکمفرما می باشد.