سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر گندمکار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
مژگان محرراحمدی – دانشجوی فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

چکیده:

گردشگری عنصری است وابسته به آب و هوا و اقلیم به نحوی که آب و هوای مناسب و شناخت کافی از شرایط اقلیمی درمقصد یکی از مهمترین عناصر دربحث گردشگری است و میتواند به عنوان یک عامل جاذب یا دافع برای گردشگران باشد توریسم یکی از بزرگترین صنایع جهان میباشد دراین میان آب وهوا تاثیر زیادی برتوریسم دارد بیشتر توریست ها با توجه به وضعیت اقلیمی مقاصد توریستی مقصد یا زمان سفرخود را مشخص مینماید دراین پژوهش با استفاده از شاخص اقلیم توریستی pet به ارزیابی اقلیم توریستی درشهرهای کاشمر سبزوار تربت حیدریه نیشابور گناباد پرداخته شده است این شاخص شرایط اقلیم آسایش را برای توریسم با استفاده از متغیرهای موقعیتی شامل طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع متغیرهای هواشناسی شامل دمای هوا به سانتی گراد فشاربخار آب به هکتوپاسکال رطوبت نسبی به درصد سرعت بادبه متربرثانیه و میزان ابرناکی به اکتای ازایستگاه های سینوپتیک این شهرها درطول دوره آماری ۲۰ ساله ۱۹۸۶-۲۰۰۵ متغیرهای فردی شامل ویژگیهای فیزیولوژیک موثر همچون قد وزن سن و جنسیت است و متغیرهای مربوط به نوع پوشش و فعالیت است که توسط نرم افزارexcel,rayman درماه های مختلف تعین گردیده است