سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدروح الله رحمانی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی
هادی انصاری رامندی – دانشجوی کارشناسی جغرافیای انسانی روستایی

چکیده:

مطالعه عناصر جوی موثر بر زنبورداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از مهمترین مطالب بیوکلیمایی طول درون مرحله فنولوژیک گلدهی می باشد، با این روش زنبورداران می توانند پیش بینی لازم برای مهاجرت و استقرار به موقع کلنی ها در نظر بگیرند. در این تحقیق داده های درجه حرارت روزانه سه ایستگاه منتخب در استان ایلام برای دوره اماری ۱۰ ساله استفاده شده است. با استفاده از روش های مطالعه فنولوژی گیاهی و تعیین تاریخ گلدهی و نحوه پیش بینی آن به صورت مدل، روش جدیدی برای تعیین تقویم سالیانه زنبورداری تهیه شد. در این مطالعه با استفاده از روشهای طول درون مراحل فنولوژی وشاخص درجه حرارتهای فعال تاریخ گل دهی شش گونه مثمر که در امر پرورش زنبورعسل مهم هستند، تعیین گردید. مناطق جنوبی استان که جزو اقلیم گرم و خشک می باشند از زمان تاریخ آخرین وقوع یخبندان تا رسیدن به ضرایب حرارتی مورد نیاز جهت گلدهی مدت زمان کمتری به طول می کشد اما در مناطق مرتفع استان به نمایندگی ایستگاه های ایلام و ایوان با اقلیم نیمه سرد این مدت ز مان، طولانی تر می باشد. نتایج این تحقیق به عنوان اولین کار دراین زمینه می تواند زمینه برای تحقیقات اقلیم شناسی کاربردی در سطح کلان باشد