سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نوید رسولی – کارشناسی ارشد سازه
سعید رسولی – کارشناسی عمران دانشگاه آزاد سنندج

چکیده:

درجوامع توسعه یافته و یا در جوامعی در سطح مطلوبی از توسعه اقتصادی برخوردارند سطح تقسیم کار اجتماعی هم بالاتر می باشد و بدین منظور ارکان راهبردی بیمه در سطح اول و در سطح دوم بررسی های بانکداری برای جامعه در سطح مدیریت بحران مهم تلقی خواهد شد و دراین جوامع شرایط برای تبدیل ثروت به سرمایه یعنی آموزش دستگاه های ذیربط با اصول بانکداری و بیمه و برخورد جدی آنان با مدیریت بحران و بکاربستن مقاوم سازی در بخشهای مختلف حائز اهمیت خواهد بود اما در جوامع توسعه نیافته بهعلت زمینه محدود تبدیل ثروت به سرمایه و پایین بودن سطح تقسیم کار دراین جوامع پایین می باشد دراین صورت جمعیت به عنوان نیروی انسانی خام باقی می ماند یا بصورتعامل منفی در توسعه اقتصادی خواهد شد یعنی اگر جمعیت را جدا از مجموعه تحولات اقتصادی و جدا از جامعه بررسی نماییم طبیعی است که می تواند هم منفی و هم مثبت باشد. بررسی اقتصاد بیمهو بانکداری درجوامع و مدیریت بحران خواهد بود در انتها نیز به مقاوم سازی در مدیریت بحران پرداخته خواهد شد