سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین احمدپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ، گروه مهندسی شیمی ، آبادان ، ایران
خشایار شکیبی – شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا

چکیده:

به طور ساده، اتانولی که از منابع زیستی غیر خوراکی تهیه شود را بیواتانول Bioethanol) می گویند. اتانول یا الکل معمولی با فرمولC2H5‐OH را می توان با استفاده از منابع سلولزی ارزان و یا بدون قیمت، مانند کاه، تراشه های چوب، باقیمانده های کشاورزی، آب پنیر و یا منابع کربنی نسبتاً ارزشمند مانند ملاس چغندر قند و یا ملاس نیشکر و یا منابع کربنی کاملاً ارزشمند مانند شکر و نشاسته تهیه نمود.ضایعات کشاورزی عمدتاً از سلولز تشکیل شده است که فراوانترین ماده آلی طبیعی بوده و تخمین زده م یشود که هر سال در اثر پدیده فتوسنتز ده تریلیارد تن از آن بر سطح کره زمین ایجاد گردد.بیواتانول هم اکنون چه به صورت مخلوط با بنزین (با درصدهای مختلف از %۵ به بالا) و چه به صورت خالص در اتومبیل ها مورد استفاده قرار می گیرد.در این مقاله ضمن معرفی منابع تهیه بیو اتانول، به توجیه زیست محیطی استفاده از آن پرداخته و در خصوص کاربرد آن به عنوان سوخت سبز در اتومبیلها بحث می شود