سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین اکبری – دانشگاه صنعتی سهند
پویا غنی – دانشگاه صنعتی سهند
رسول کاظم زاده – دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در این مقاله به بررسی اقتصادی و یافتن سیستم تولید انرژی بهینه از نظر قیمت تمام شده برق تولیدی، جهت مناطق دور از شبکه برق سراسری پرداخته شده است. سیستم مورد بررسی شامل منابع انرژی نو به صورت ترکیبی(هیبرید) از ژنراتور بادی، سلول خورشیدی، ژنراتوربیوگاز سوز و پیل سوختی برای تولید برق در ۲۴ ساعتروز برای بار محلی به دور از شبکه برق در نظر گرفته شده است. آنالیزها وشبیهسازیها در نرم افزارHOMER صورت گرفته است