سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ساناز ناعمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران
مجید صفاراول –
زهره منصوری –

چکیده:

شبیه سازی عددی بویلربازیاب گرما انجام شده و نتایج بدست امده از شبیه سازی با نتایج سایرپژوهشگران مقایسه شده و سازگار یمناسبی بین نتایج وجود دارد سپس توابع هدف ترمودینامیکی و اقتصادی معرفی شده است این تابع به نحوی ارایه شده اند که بتوان برپایه آنها دمای تنگنا بهینه را بدست آورد تابع هدف ترمودینامیکی شامل اگزرژی تلف شده و تخریب شده و تابع هدف اقتصادی بصورت کل هزینه های سالیانه مشتمل برهزینه ی سالیانه سرمایه گذاری و هزینه مصرف انرژی دریک سال است هدف از بررسی ترمودینامیکی و اقتصادی حداقل کردن این توابع می باشد نتایج نشان میدهد که برای بویلر مدل شده با مشخصات درنظر گرفته شده حالت بهینه تابع هدف ترمودینامیکی و تابع هدف اقتصادی به ترتیب دردمای تنگنا ۱٫۷۵ ˚C و ۱۱٫۱۳درجه اتفاق افتاده است علاوه برموارد بالا تاثیر دمای گاز ورودی به بویلربرروی مقدار بهینه دمای تنگنا نیز بررسی شده است.