سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی ظریف – آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم و تجدید ساختار – دانشکده مهندسی- دانشگاه
مهدی صمدی – آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم و تجدید ساختار – دانشکده مهندسی- دانشگاه
امیر بشیان – آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم و تجدید ساختار – دانشکده مهندسی- دانشگاه
محمدحسین جاویدی – آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم و تجدید ساختار – دانشکده مهندسی- دانشگاه

چکیده:

در سالهای اخیر برنامههای مدیریت مصرف مورد توجه فراوان واقع شدهاند. بهرهبرداری کارا و بهینه از بازار برق بستگی به تعامل مناسب تولید و مصرف دارد و مدیریت باریکی از راههای ایجاد تعادل بین تولید و مصرف میباشد. طرح دیماند منعطف، طرح جدید پیشنهادی برق منطقه-ای خراسان، در راستای برنامههای مدیریت مصرف میباشد .با پذیرفتن این طرح، مشترک میتواند دیماند قراردادی و درنتیجه بهای دیماند را، بدون خدشهدار شدن عملکرد عادی خود، کاهش دهد. اجرای موفق طرح دیماند منعطف، برای اپراتور سیستم مزایای کاهش پیک و برای مشتریان، منافع اقتصادی را به همراه دارد. در این مقاله چگونگی اجرای طرح دیماند منعطف برای مشترکین صنعتی (بهطور خاص یک کارخانه سیمان) بررسی و مزایای اقتصادی آن، تشریح شده است.نتایج بدست آمده نشان می دهد، اجرای مناسب طرح دیماند منعطف، علاوه بر کاهش پیک شبکه، صرفه جویی قابل توجهی در هزینه انرژی مشترک بدنبال دارد. با بررسیهای کارشناسی بیشتر، طرح دیماند منعطف بعنوان یک طرح کاملاً عملی و سودمند در سراسر کشور قابل اجرا خواهد بود.