سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد قنبری – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سیداحمد محدث – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
رضا فیضی – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مهران اباذری – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی مرحله برداشت و روشهای مختلف استفاده از جو ( علف جو سیلو شده ،علف جو خشک شده و کاه + دانه ) از نظر عملکرد تولید مواد مغذی قابل استحصال در واحد سطح و نیز محاسبه اقتصادی انجام گرفت . بدین منظور ۹ مزرعه که از نظر مساحت در سه دسته بزرگ ( بالاتر از ۵۰ هکتار ) ، متوسط ( بین ۲۰ تا ۵۰ هکتار ) و کوچک ( کمتر از ۱۰ هکتار ) قابل تفکیک بودند، در حومه مشهد انتخاب شدند . در مرحله خمیری شدن دانه، از هر مزرعه ۱۰ نقطه و هر نقطه به مساحت یک متر مربع محصول جو به صورت علوفه برداشت گردید و به دو صورت یعنی سیلو و آفتاب خشک ذخیره شد . در مرحله رسیدن دانه نیز از مزارع مزبور محصول به صورت دانه و کاه برداشت گردید . تمام هزینه های تولید سه روش محاسبه گردید، همچنین درآمدها و سود سه روش مورد مقایسه قرار گرفت . نتا یج تحقیق نشان می دهد که بهترین روش استفاده اقتصادی از گیاه جو، روش برداشت در مرحله خمیری شدن دانه
بصورت علف خشک است . سود دهی این روش ۲۱ درصد نسبت به روش علف جو سیلو شده و ۱۲۱ درصد نسبت به روش کاه + دانه جو بیشتر است