سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا افشان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حفاظت و اصلاح چوب
علی دریجانی – استادیار گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی اقتصادی صنعت نئوپان ملامینه در ایران به عنوان جایگزین روکشهای طبیعی که درصنایع مبلمان کاربرد دارد پرداخته است و شرکت صنایع چوب سندلگرگان به عنوان نمونه کارخانه های نئوپان ملامینه در نظر گرفته شده است با استفاده از آمار پیمایشی مربوط به ریزاقلام هزینه واحدهای تولیدی ضمن محاسبه قیمت تمام شده هر متر مربع این محصول با قیمت بازاری و قیمت مشابه خارجی نوع وارداتی مقایسه گردید. همچنین قیمت هر متر مربع مشابه خارجی نوع وارداتی قبل و بعد از تعرفه گمرکی در سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ برآورد گردید. در انتها با استفاده از نظرات کارشناسان پیشنهاداتی به سیاستگزاران صنعتگران و سرمایه گذاران ارایه گردید تا با برنامه مدونی ضمن کمک به اقتصادی کشور از طریق جلوگیری از خروج ارز از کشور موجبات رشد و بالندگی این صنعت را فراهم آورد. و از مصرف روکشهای طبیعی کاست