سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کریم روشنی میلانی – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
مهرداد طرفدارحق – دانشگاه تبریز

چکیده:

این مقاله به بررسی اقتصادی بکارگیری هادیهای هوایی غیرلخت شامل هادی روکش دار کابل خودنگهدار کابل فاصله دار درشبکه های هوایی توزیع برق فشارمتوسط ایران و مقایسه آن با شبکه های رایج که با استفادها زهادیهای لخت اجرا می شوند می پردازد دراین بررسی تمام هزینه های مربوط به سرمایه گذاری اولیه آزادسازی حریم خسارت خاموشیها و هزینه های بهره برداری و تعمیرات درنظرگرفته شده اند یک روش جدید بمنظور محاسبه خسارت خاموشیها براساس ضریب اهمیت مشترکین پیشنهاد شده است محاسبات براساس معیارهای اقتصادمهندسی و قیمت های بدست آمده ازنصب و بهره بدراری پروژه ها درزمان فعلی ایران برای هرکیلومترهرمدار خط هوایی عایق شده بدست آمده است.