سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه نیکنام – کارشناس ارشد مهندسی شیمی فرآوری و انتقال گاز
سیدحسن هاشم آبادی –
سیدایمان پیش بین –
حمیده شیخانی –

چکیده:

به منظور تأمین ایمنی مشترکین شبکه های گازرسانی ، بودار کردن گاز طبیعی به وسیله مواد گوگردی صورت می‌پذیرد. کلیه مواد بودارکننده آلی گوگردی مصرفی در صنعت گاز در داخل بشکه های ۲۰۰ لیتری وارد کشور می شوند. به دلیل پیامدهای مخرب این مواد در محیط زیست، طبق قوانین محیط زیستی نمی توان بشکه ها را قبل از رفع آلودگی فروخت و یا دفن کرد. روشهایی برای بوزدائی از بشکه های خالی آلوده به این مواد وجود دارد. در شرکت گاز، روش فعلی بوزدائی از بشکه های خالی؛ اکسیداسیون شیمیایی( استفاده از هیپوکلریت سدیم و کاستیک) می باشد. در این تحقیق، مزایای استفاده از ازن نسبت به روش موجود بررسی و در مقیاس آزمایشگاهی بوزدائی مرکاپتان با ازن انجام و میزان ازن مصرفی محاسبه شده است. سپس مقایسه فنی، اقتصادی، ایمنی و محیط زیستی بوبری روش موجود نسبت به ازن می پردازیم.