سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید گنجی – ضلع غربی ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت
سرود زاهدی عبقری –
سمیه کنعان پناه –
سعید شکری –

چکیده:

در این تحقیق با بررسی تکنولوژی های اعمال شده RTOدر صنایع نفت و گاز دنیا و دسته بندی آنها، پتانسیل اعمال آن بررسی و حتی الامکان میزان سود آوری اعمال آن بدست آمد. چند فرایندی که بیشترین قابلیت اعمالRTO را داشتهاند به ترتیب عبارتند ازFCC تقطیر، الفینUtility هیدروکراکینگ، آلکیلاسیون، تبدیل کاتالیستی و پلیمریزاسیون. با بررسی صنایع نفت و گاز کشور و مقایسه آن با صنایع مشابه خارجی، پتانسیل اعمال تکنولوژیRTO مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از میزان سود آوری گزارش شده برای فرایند های منتخب و ظرفیت واحد های داخلی، میزان سود آوری فرایند ها در اثر اعمال این تکنولوژی محاسبه شد. در اثر اعمال تکنولوژی در چند فرایند تقطیر، تبدیل کاتالیستیFCC تصفیه هیدروژنی، هیدروکراکینک، پالایشگاه گازی، الفین و بازیافت گوگرد مجتمع های داخلی، سالانه حدود ۱۱۳،۹۹۰،۸ دلار سود آوری بدست خواهد آمد. همچنین مشخص شد که اولویت اعمالRTO از نظر اقتصادی در فرایندهای منتخب داخلی بهترتیب عبارتند از: پالایشگاه گازی، واحد های تقطیرFCC تصفیه هیدروژنی، الفین، تبدیل کاتالیستی، هیدروکراکینگ و بازیافت گوگرد