سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین خراسانی زاده –
مجید سبزپوشانی –
مصطفی قربانی –
احمد روشن بین –

چکیده:

در این مقاله به بررسی اثر سایبان افقی بالای پنجره در کاهش انرژی سالیانه و هزینه آن پرداخته شده است. این سایبان برای یک پنجره نمونه به ابعاد یک در یک متر واقع شده در دیوار جنوبی در شهر کاشان در‌نظر گرفته شده است. برای به‌دست آوردن اندازه بهینه سایبان، اثر ابعاد آن در دو جهت طولی و عرضی و همچنین محل نصب آن در بالای پنجره مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به‌صورت نمودارهای انرژی اکتسابی از خورشید در ماه‌های مختلف سال در حالت-های با سایبان و بدون سایبان ارایه شده است. نتایج این تحقیق عرض بدون بعد بهینه سایبان (جلو‌آمدگی از سطح پنجره) را ۴/۰ و طول بدون بعد آن (طولی که متصل به دیوار است) را ۶/۱ با بیرون رفتگی مساوی از دو طرف نشان می‌دهند. همچنین شرایطی که سایبان درست در بالای پنجره واقع شود از نظر اقتصادی بهترین است. استفاده از سایبان با مشخصات ذکر شده باعث ۵۷۰۰۰ ریال صرفه‌جویی در مصرف انرژی با قیمت رسمی می‌شود.