سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

توحید ادیبی – عضو هیئت علمی،گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بناب
امید ادیبی – ۲ دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

افزایش روزافزون مصرف سوختهای فسیلی و بهدنبال آن افزایش قیمت انرژی الکتریکی، باعث روی آوردن کشورها به منابع جایگزین انرژی شده است. یکی از انرژیهایی که رایگان و البته دردسترس همگان است انرژی خورشیدی است. در این مقاله روشهای استفاده از انرژی خورشیدی بجای سوختهای فسیلی، جهت گرمایشو سرمایش ساختمانها معرفی شده است. استفاده از انرژی خورشیدی نیازمند صرف هزینههای اولیه برای تجهیزاتی همچون کلکتورهای خورشیدی میباشد، که در این مقاله پس از محاسبه مقدار صرفهجوئی بوجود آمده در اثر استفاده از انرژی خورشیدی محاسبه شده و دوره بازگشت سرمایه بدست آمده است. همچنین درصد صرفه جویی در میزان صدور آلایندهها و هزینه های ناشی از آن محاسبه شده است.در این مقاله محاسبه بار حرارتی برای دو حالت ساختمان با تجهیزات ساختمانی معمولی و حالت ساختمان مجهز به تجهیزات عایقکاری از جمله شیشه دوجداره و عایقهای حرارتی انجام شده است