سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود فراتی – کارشناس شرکت مهندسین مشاور لار
آناهیتا زلقی – دانشجوی کارشناس ارشد منابع آب
کوروش قادری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن نامدار –

چکیده:

درتحقیق حاضرمطالعه طرح تعیین حریم و بستررودخانه ی سیمره واقع دراستان لرستان ازجنبه اقتصادی اجتماعی مورد بررسی قرارگرفته است از انجا که آب رودخانه های استان لرستان بعنوان یکی از بخشهای اساسی و تعیین کننده درتوسعه منابع طبیعی جمعیت و جوامع کشاورزی صنعت میحط زیست و انرژی محسوب میشود بنابراین لازم است که امور ساماندهی رودخانه های آن با تعیین حریم و بستر رودخانه ها شروع شود از این رو بهره برداری بیشتر از شاخه های کرخه بمنظور افزایش سطح زیرکشت آبی دردشت های جانبی به شناسایی و تعیین حریم رودخانه ها نیازمند است و بهتر است تعیین حدبستر و حریم رودهای استان همراه با ساماندهی رودخانه باشد.