سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی حسین زاده یوسف آباد – کارشناس ارشد اقتصاد بانک توسعه صادرات استان کهگیلویه و بویراحمد
وحید فروغی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی جهاد دانشگاهی واحد استان کهگیلویه و بویرا

چکیده:

جهانگردی عامل رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها و بویژه کشور در حال توسعه شده است. کشور ایران از لحاظ جاذبه های جهانگردی در مقابل کشورهایی نظیر یونان، ترکیه و برخی کشورهای همسان مد نظر قرار گیرد و تا جایی که برخی جهانگردی را به عنوان برداری اصلی برای گفتگوی تمدنها به شمار می آورند. با توجه به اینکه ایران مانند برخی کشورهای در حال توسعه به دلیل وابستگی به نفت از یک اقتصاد بیمار برخوردار است پس صنعت جهانگردی می تواند روزنه ای در جهت کاهش وابستگی اقتصاد یران به این منبع عظیم نفتی باشد.