سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوید رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
ابراهیم آزادبر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

چکیده:

در جوامع توسعه یافته و یا در جوامعی در سطح مطلوبی ار توسعه اقتصادی برخوردارند سطح تقسیم کار اجتماعی هم بالا تر می باشد و بدین منظور ارکان راهبردی بیمه در سطح اول و در سطح دوم بررسی های بانکداری برای جامعه در سطح مدیریت بحران مهمی تلقی خواهد شد ودر این جوامع شرایط برای تبدیل ثروت به سرمایه یعنی آموزش دستگاه های ذیربط با اصول بانکداری و بیمه و برخورد جدی آنان با مدیریت بحران و بکار بستن مقاوم سازی در بخش های مختلف هائز اهمیت خواهد بود ، اما در جوامع توسعه نیافته به علت زمینه محدود تبدیل ثروت به سرمایه و پایین بودن سطح تقسیم کار در این جوامع پایین می باشد. در این صورت جمعیت، به عنوان نیروی انسانی خام باقی می ماند، یا به صورت عامل منفی در توسعه اقتصادی خواهد شد، یعنی اگر جمعیت را جدا از مجموعه تحولات اقتصادی و جدا از جامعه بررسی نماییم طبیعی است که می تواند هم منفی و هم مثبت باشد. لذا هدف کلی از این تحقیق که روش آن مراجعه به اسناد کتابخانه ای و بررسی میدانی موضوع با استفادهازپرسشنامه و مقالات معتبر علمی بوده است بررسی اقتصاد، بیمه و بانکداری در جوامع و مدیریت بحران خواهد بود ودر انتها نیز به مقاوم سازی در مدیریت بحران پرداخته خواهد شد.