سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید سدید – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
حجت اله رنجبر – دانشیار دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده:

افیولت ملانژهای منطقه مورد مطالعه (رباط-خبر) قسمتی از افیولیت‌های شهر بابک است که در امتداد کمربند افیولیتی نایین-بافت قرار گرفته‌اند. در بررسی این منطقه، با توجه به پتانسیل مجموعه‌های افیولیتی در دارا بودن مواد معدنی همچون کرم و منگنز به خصوص در سنگ‌های مافیک والترا مافیک، از داده‌های مغناطیس هوایی و دورسنجی استفاده شد، که انجام فیلترهای برگردان به قطب، مشتق اول و ادامه فراسو بر روی داده‌های مغناطیس هوایی باعث شناسایی آنومالی‌ها و تشخیص سطحی بودن و عدم گسترش آنها در عمق شد. استفاده از نسبت‌های باندی (۳/۴×۳/۲-۱/۴-۷/۴) و (۱/۲-۴/۳-۷/۴) سنجیده آستر در تعیین سنگ‌های مافیک والترامافیک مجموعه افیولیت ملانژ منطقه کمک کرد.