سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمود حسینی –
خشایار نصری فر –
جعفر جوانمردی –

چکیده:

دی اکسید کربن جزء گاز های گلخانه ای بوده که باعث افزایش دمای زمین می گردد و از طرفی وجود دی اکسید کربن به مقدار زیاد و سولفید هیدروژن به مقدار ناچیز در گاز باعث بروز مشکلاتی می شود لذا تلاش های بسیاری برای کاهش انتشار این گاز صورت می گیرد. دی اکسید کربن در دما های پایین می تواند به صورت جامد تشکیل شود که این کار سیستم های سرما ساز را با مسدود شدن تجهیزات و مشکلات عملیاتی روبرو می سازد. لذا پیش بینی دقیق و قابل اعتماد جامد سازی دی اکسید کربن برای طراحی یک سیستم سرما ساز به منظور اطمینان از عدم ایجاد جامد بسیار لازم می باشد. در این تحقیق به بررسی مخلوط گاز طبیعی به منظور جلوگیری از ایجاد یخ خشک پرداخته شده است. همچنین افزودن نیتروژن به مخلوط دوتایی متان- دی اکسید کربن و اثر آن را بر روی تغییرات نقطه شبنم در حالی که درصد ترکیب دی اکسید کربن ثابت می باشد مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای انجام محاسبات در فاز گازی از معادلات حالت SRK و NB استفاده شده است. به منظور محاسبه a و b مربوط به معادله حالت از قانون اختلاط واندروالس استفاده و همچنین اثر پارامتر بر هم کنش دوتایی در نظر گرفته شده است. پارامتر بر هم کنش دوتایی به کار گرفته شده در این کار، تابعی از دما بوده و با استفاده از روش ترکیب گروه ها محاسبه می شود. در انتها نتایج به دست آمده توسط مدلسازی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه و صحت آن مورد بررسی قرار می گیرد.