سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین هادیان کمرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدرضا سهرابی – استادیار گروه مهندسی عمران ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

به دلیل اینکه حجم زیادی از بتن را سنگدانه ها تشکیل داده و نقش اساسی در مقاومت بتن ایفا می کنند، در این مقاله به بررسی نقش دانه بندی دربتن پرمقاومت پرداخته می شود. تولید بتن با مقاومت بالاتر با سنگدانه های مختلف امری امکان پذیر است اما برای رسیدن به طرح اختلاط بهینه ودر واقع کاهش مواد افزودنی و یا حتی سیمان مستلزم توجه ویژه به ترکیب مصالح سنگی و در صورت لزوم اصلاح سنگدانه های مصرفی است. دراین تحقیق از ۱۸ نمونه مکعبی ساخته شده از سنگدانه های کوارتزیت مطابق منحنی دانه بندی استاندارد ۳۳ ASTM Cاستفاده شده است که در آن پارامتر های عیار سیمان و نسبت آب به سیمان W/C و درصد میکرو سیلیس ثابت می باشد. بر اساس نتایج حاصله، مقاوت فشاری بتن با مقاومت بالاتر شدیدا تحت تاثیر مشخصات ذرات سنگدانه و دانه بندی آنها می باشد.