سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدمهدی اجتهادی – محقق سازمان جهاد خودکفایی ارتش
جمشید سبحانوردی – دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
زهرا طباطبایی – دانشگاه فردوسی مشهد
امید لوئی –

چکیده:

آلودگی محیط زیست به فلزات سنگین، از چالش های بزرگ زیست محیطی و تهدیدی جدی برای سلامت بشر است. کادمیوم ازآلاینده های مهم و سمی است که در راستای فعالیت های صنعتی در زیست بوم گسترش یافته و به یکی از مهمترین تهدیدها برایسلامتی بشر تبدیل شده است. استفاده از گیاهان برای پالایش خاک های آلوده به فلزا ت سنگین راهکاری اقتصادی، ارزان و موثر می باشد. از آنجایی که شوری بر زیست فراهمی فلزات در خاک اثر می گذارد، فاکتور مهمی در جابه جایی فلزات سنگیناز جمله کادمیوم از خاک به گیاه و پالایش سبز کادمیوم در خاک است. در این جهت و به منظور بررسی تأثیرکلرید پتاسیم بر جذب کادمیوم و ارتقاء گیاه پالایی آن توسط آفتاب گردان در خاکهای آلوده به کادمیم بررسی های مورد نظر صورت گرفته است.