سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرحسین فراهانی – کارشناس ارشد نت، مدیر نت موسسه عمران صنعت
علیرضا مسعودی – دکترای مکانیک، عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
کاظم حکمت – کارشناس ارشد مکانیک، مدیر گروه صنایع دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

در این مقاله به بررسی سوابق نتایج آنالیز روغن موتورهای دیزل در یک کارگاه عمرانی و آلودگی های ایجاد شده که توسط آنالیز روغن شناسائی شده و همچنین بررسی علل و مجاری ایجاد کننده آلودگی ها پرداخته شده است. در این راستا علل و مجاری ایجاد کننده آلودگی های خاک، سوخت و آب در موتورهای دیزل و علل اساسی پیدایش آلودگی ها در این کارگاه شناسائی شده و راهکارها و دستورالعمل هایی جهت ریشه کن کردن آلودگی ها با توجه به دستورالعمل سازندگان ماشین آلات و سوابق و تجربیات حاصل از برطرف نمودن آلودگی ها در گذشته تدوین و اجرائی گردیدند. در ادامه پس از اعمال راهکارها و دستورالعمل ها بر روی ماشین آلات و مقایسه نتایج آزمایشات روغن پس از اعمال راهکارها در یک دوره سه ماهه، اصلاحات لازم در راهکارها و نحوه اجرای آن اعمال گردیده است و در نهایت به بررسی اثرات فنی و اقتصادی حاصل از اجرای راهکارها و میزان اثر بخشی آن ها پرداخته شده است