سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش فیلتراسیون هوای صنعتی و فرآیندی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهره محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یشیمی محیط زیست
صابر صبوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
رضا علم افشار – دانشجوی پزشکی

چکیده:

یافته های آماری مطالعات اپیدمیولوژیک ارتباط بین سطوح آلاینده های هوا را با بیماریها وعلائم نامطلوب تنفسی نشان میدهد هدف ما تعیین اثرات قرارگرفتندرمعرض آلودگیهای پتروشیمی برسلامت تنفسی درکودکان بوده است که ادراین تحقیق کودکانی با سن ۶تا۱۲ سال که نزدیک به کارخانه پتروشیمی شهرلاپلاتای آرژانتین n=282 زندگی می کنند کودکان منطقه ای درمعرض ترافیک سنگین n=270 و کدکانی که دردومنطقه نسبتا با آلودگی کم زندگی می کنند n=639 با هم مقایسه شدها ند والدین پرسشنامه ای مدون و معتبر به منظور تامین داده های آماری نفوس و بهداشتی را پرکردند نمونه گیری بصورت تصادفی n=181 درمورد علمکرد ربه انجام شد میزان ذرات و ترکیبات آلی فرار درهوای موجود درفضای بازوسرپوشیده درطول ۴ هفته اندازه گیری و مقدار متوسط آنها برای هرکدام از مناطق مورد مطالعه گزارش شدند. نتایج نشان داد که کودکانی که درنزدیکی پتروشیمی زندگی می کنند میزان ابتلا به آسم بیشتر ۲۴۸% تشدید حملات آسم ۶٫۷ درسال علائم تنفسی بیشتر خس خس تنگی نفس سرفه شبانه ورم مخاط بینی و عملکرد ضعیف تر ریه ۱۳% کاهش دردرصد پیش بینی شده FEV نسبت به کودکان ساکن درمناطق دیگر را داشتند.