سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده هما اسلامی مهدی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
الهه کیخا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرهاد شهرکی – استاد مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

دینامیک سیالات محاسباتیCFD)یکی از فناوریهای توانمند است که به مهندسان فرآیند این امکان را می دهد تا درک وپیش بینی مطلوبی از پدیده های انتقال درتجهیزات فرآیند بدست آورند و طراحی را تغییر دهند. راکتورهای بستر ثابت سهمزیادی در صنایع گازی و پتروشیمی دارند. درک کیفی خوب و توصیف کمی دقیق از نحوه جریان سیال و انتقال حرارت در این راکتورها برای مدلسازی این تجهیزات لازم است، بدین منظور برای بررسی افت فشار و انتقال حرارت در این راکتورها شبیه سازی بستر ثابت با نسبت قطر لوله به ذره ۴(N=4 در محدوده به کمک دینامیک سیالات محاسباتی انجام شد. نتایج افت فشار و انتقال حرارت شبیه سازی با روابط تجربی ارائه شده در مقالات مقایسه شد. انحراف قابل ملاحظه ای بین نتایج افت فشار شبیه سازی و رابطهErgun مشاهده شد که بدلیل عدم در نظر گرفتن اثر دیواره در این رابطه می باشد، مقادیر افت فشار شبیه سازی سازگاری بهتری با رابطهReichelt داشت. کانتورهای دمایی درون بستر بدست آمده از شبیه سازی نشان داد که با افزایش عدد رینولدز انتقال حرارت جابجایی در بستر افزایش یافته و از ضخامت لایه مرزی حرارتی نزدیک دیواره کاسته می شود و نیز اختلاف دمای بین سیال و دیوار افزایش می یابد. نتایج انتقال حرارت شبیه سازیبهترین سازگاری را با روابطYagi – Kunii و Ben Amara-Laguerre نشان داد.