سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیده سنماری – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
مریم قبادی – استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مریم نازبهرامنش – استادیار سازمان زمین شناسی کشور

چکیده:

یکی از وجوه اعجاز قران کریم مباحث دقیق و استوار علمی آن است ازجمله مصادیق این سخن مباحثی است که دراین کتاب اسمانی درباره زمین ویژگیها و چگونگی پیدایی و حیات درآن مطرح شده به گونه ای که با دقیقترین یافته های علم زمین شناسی همسویی و همنوایی دارد این نوشتار نگاهی است بربرخی ازابعاد موضوع با گذربرایاتی ازقران کریم تا گواهی باشد برصدق ادعایش