سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی کاظمی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد مهرورزی – کارشناس ارشد مدیریت IT

چکیده:

امروزه اینترنت موانع فیزیکی و جغرافیایی را از میان برداشته و باعث استقبال مشتریان در سراسر جهان شده است در قرن ۲۱ اینترنت یک محیط قدرتمند و چندمنظوره را برای کسب وکار آموزش فرهنگ تفریحات و بهداشت عمومی فراهم کرده استو از طریق کامپیوترهای قدرتمند ومجموعه ای از شبکه ها قابل لمس است و مشتریان می توانند با یکدیگر و ارائه دهندگان خدمات از طریق اینترنت ارتباط برقرار کنند و در این راستا موسسات مالی – خدماتی بخصوص بانکها نیز در پی ایجاد بسترهای الکترونیکی مناسب جهت افزایش کیفیت خدمات به مشتریان می باشند لذا دراین پژوهش تلاش خواهیم کرد برای شناسایی مهمترین ریسک هایی که مشتریان در استفاده از بانکداری اینترنتی با آن مواجه هستند برای رسیدن به این هدف داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه برای ارزیابی تاثیر ریسکهای بانکداری اینترنتی برمتغیر میانجی اعتماد و در نهایت تاثیر ان برقصد استفاده مشتریان از بانکداری اینترنتی مورد استفاده قرارگرفتند.و نتایج نشان داد که ریسک امنیت مهمترین ریسکی است که مشتریان در خرید های اینترنتی با آن مواجه هستند.