سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی طاهرخانی – دانشجوی مقطع دکترا دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف، کارشناس شرکت مهند
محمدحسین شمس – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف
مهدی وکیلیان – هئیت علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف
علی تقوی – کارشناس شرکت مهندسین مشاور افق

چکیده:

پست چغادک ۲، یک پست با ساختارGISو پیکربندی ۱ یک و نیم کلیدی می باشد که از طریق دو خط انتقال، نیروگاه اتمی بوشهر را به شبکه سراسری KV400 متصل میکند . منطقه ای۲۶ در که این پست در آن احداث شده، دارای سطح کرانیک ۲سال است. بنابراین با توجه به اهمیت این پست در ا نتقال قدرت به شبکه سراسری، می بایست مطالعات مناسبی در این ارتباط صورت گیرد تا علاوه بر بررسی هماهنگی عایقی تجهیزات بکار گرفته شده، از راهکارهای مناسب برای حفاظت المانها مخصوصاً ترانسفورماتورها بهره مند شد . در ،این مقاله شبی هسازی تحت نر م افزار پیشرفتهEMTP-RV انجام میشود و اضافه ولتاژهای صاعقه به همراه محاسبات مربوطه، بررسی خواهد شد. برای رسیدن به نحوه عملکرد صاعقه به منظور ارزیابی مقدماتی اثرصاعقه ب ه روی خطوط هوایی باید طبیعت آماری این پدیده را مورد مطالعه قرار داد .محاسبات انجام شده که برپایه تئوریهای الکتریکی و هندسی است، جریان پیک، نرخ افزایش ولتاژ، احتمال وقوع صاعقه برای دکلی با شکل هندسی خاص وسطح کرانی ک منطقه را بدست می دهد. از محاسبات انجام شده در این بررسیmax & min shielding failure rate واثرback flashover بدست میآیند. ضمنا نقاط پیک ولتاژ وجری ان عبور ی از برقگیرها مورد بررسی قرار میگیرد و شکل موج ها برا ی مشاهده گذراها در پست بدست میآید.