سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید سوری – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمودرضا حقی فام – استاددانشگاه تربیت مدرس
سودابه سلیمانی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

کلیدزنی خازن ها درشبکه های توزیع منجر به اضافه ولتاژ بادامنه های مختلفی میگردد دامنه این اضافه ولتاژ ها درکلیدزنی خازن ها درسطوح ولتاژ بالاتر برروی شبکه های پایین دستی باتوجه به پارامترهای شبکه آشکارتر بوده و اثرات بیشتری برتخریب کیفیت توان دارد دراین مقاله بادرنظر گرفتن شرایط و پارامترهای شبکه های توزیع اضافه ولتاژ]ای ناشی از کلیدزنی خازن ها بررسی و با نرم افزار EMTP شبیه سازی گردیده است نتایج بدست آمده بیان می کند اضافه ولتاژ ناشی ایجاد شده درسمت L.V ناشی از کلیدزنی خازن ها درسمت H.V متاثر از قدرت اتصال کوتاه ترانسفورماتورها و خازن منصوبه درثانویه ترانسفورماتورهای توزیع می باشد و همچنین به این نکته اشاره دارد که بزرگتر بودن ظرفیت خازن کلیدزنی شده دلیلی بربالا بودن دامنه اضافه ولتاژ و اغتشاشات ناشی ازآن نمی باشد بلکه اضافه ولتاژهای مذکور به چهارپارامتر C1,C2,L1,L2 بستگی دارد.